Kijken
Monumentale schilderkunst
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Zien
Schilderen en schildersleerlingen

Studeren
Kunstgeschiedenis
Radboud Universiteit Nijmegen
Dissertatie en publicaties

Conserveren
Conservator Stichting Sint Aegten
Cultuurbeheer Orde der Kruisheren

Nu
De cirkel is rond,
weer dagelijks achter de ezel
in het atelier

Schilderijen
rivieren en uiterwaarden rondom het atelier in het Land van Maas en Waal
het lage land, het oude heideveld, de kust, het wad
land, lucht, water

ruimte, leegte
stilte