Kijken
Monumentale schilderkunst
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Zien
Schilderen en schildersleerlingen

Studeren
Kunstgeschiedenis
Radboud Universiteit Nijmegen
Dissertatie en publicaties

Conserveren
Conservator Cultuurbeheer Orde der Kruisheren

Nu
De cirkel is rond,
weer dagelijks achter de ezel
in het atelier

Schilderijen
Het landschap achter het landschap, los van wat daarin komt en gaat.
Een innerlijk landschap, als een stilleven, een gedicht.
Vormen van verlangen, abstractie en eenvoud, imperfecte schoonheid.

De lijnen van de rivier, de plas, de dijken rondom het atelier.
De vlakken van waarden en wad, heidevelden, kust en zee.
Land, lucht, water.

Ruimte, leegte, stilte.