Kijken
Monumentale schilderkunst
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag

Zien
Schilderen en schildersleerlingen

Studeren
Kunstgeschiedenis
Radboud Universiteit Nijmegen
Dissertatie en publicaties

Conserveren
Conservator Cultuurbeheer Orde der Kruisheren

Nu
De cirkel is rond,
weer dagelijks achter de ezel
in het atelier

Schilderijen
Lijnen van rivieren, plassen en dijken rondom het atelier.
Vlakken van waarden en wad, heidevelden, kust en zee.
Composities van land, lucht, water.

Het landschap achter het landschap, los van wat daarin komt en gaat.
Vormen van verlangen, abstractie, imperfectie.

Ruimte, leegte, stilte.